Aanvraag informatie Crisisgame

Crisisgame overheid – Serious gaming verhoogt iBewustzijn

Het verhogen van het iBewustzijn van uw eigen medewerkers is een belangrijke stap naar het substantieel vergroten van de informatieveiligheid. U minimaliseert de kans op incidenten en u verlaagt de kans op een boete, mocht het onverhoopt toch fout gaan.

Crisis game ontwikkeld door CIP-overheid

Met de door het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming ontwikkelde serious game kunt ook uw organisatie tijdens een gesimuleerde crisis testen op kennis, houding en gedrag. De game voorziet in een scenario met interventies, die onder tijdsdruk op een groep van spelers wordt losgelaten. In 1,5 uur tijd wordt het spel gespeeld.

Wat bereik je ermee?

Het resultaat van de game is een score die gegeven wordt op basis van keuzes die gemaakt zijn. Daar uit komen verbeterpunten die u kunt gebruiken om kennis, houding en gedrag te verbeteren. De crisisgame is ook een goede oefening voor een echte crisissituatie. Het iBewustzijn van de spelers neemt toe en ook ontstaat er meer begrip tussen directie/bestuur, management en operationele verantwoordelijken over elkaars taken en verantwoordelijkheden.

Hoe wordt het spel gespeeld?

U stelt zelf een groep spelers samen, waarbij wij adviseren tenminste iemand van directie of bestuur aanwezig uit te nodigen en de CISO, hoofd IT en hoofd Communicatie met hun plaatsvervangers. Dit zijn doorgaans de key players die in een echte crisis situatie ook aan tafel zitten. Het spel kan gespeeld worden met 5 – 15 deelnemers en er zijn 5 rollen in het spel te verdelen.

Twee moderators van Recourse begeleiden het spel en zullen telkens kleine stukjes informatie geven (interventies, video’s) waarmee de groep aan het werk gaat. De groep maakt keuzes die vooraf gedefinieerd zijn. Op basis van de keuzes (die onder tijdsdruk gemaakt worden) wordt uiteindelijk een score bepaald en kunnen de genomen stappen na afloop worden geëvalueerd. Er is een overheidsgame en een aparte gemeente-versie.

Aanmelden voor de CIP-overheid crisisgame kan via onderstaand formulier.