iBewustzijn

Bewustwordings Management-methode & Systeem (BMS)
Meetbaar verbeteren van gedrag

Automatisch het verplichte bewijs om de opzet, bestaan én werking van alle awarenessmaatregelen uit de BIG, ENSIA en de AVG aan te tonen!  

Het ReCourse BMS is een krachtige bewustwordings oplossing, om de ‘Kennis Houding en het Gedrag’ meetbaar te verbeteren op het gebied van privacybescherming, informatieveiligheid en integriteit, die op een snelle, eenvoudige en doeltreffende wijze wordt geïmplementeerd in uw organisatie. 

Het ReCourse BMS is gebaseerd op de masterthesis van Youri Lammerts van Bueren MBA, CISO van samenwerkingsverband De BUCH en eerder werkzaam bij de VNG expertisecentrum informatiebeleid met de portefeuille informatieveiligheid.

De kracht van het BMS is gelegen in de functionaliteit en de onderliggende technische infrastructuur. Het ReCourse BMS is gebouwd op state-of-the-art informatie-technologie. Het pakket draait geheel in de cloud, werkt met dezelfde no-sql technologie waarvan ook Google en Facebook gebruik maken en u kunt er dan ook met één druk op de knop over beschikken.

Alle medewerkers krijgen korte stukjes leerstof met oefenvragen en sluiten dit af met een toets. De leerstof, oefenvragen en toetsen zijn gebaseerd op de bewustwordingsmaatregelen uit de verschillende gemeentelijke normenkaders zoals de BIG, ENSIA, SUWI etc.
Het ReCourse BMS biedt inzicht in de bewustwordings GAPs op alle maatregelen tot het detailniveau dat u wenst. Organisatie, dienst, afdeling, medewerker.
Daarnaast biedt ReCourse een unieke bewustwordings implementatiemethodiek. Er wordt gestart met inspiratiesessies voor alle medewerkers waarin ook (live) getoond wordt hoe eenvoudig mobile devices gehackt kunnen worden. Met het CERT-team wordt het CIP-Seriousgame gespeeld. Jaarlijks komt een Mystery guest de fysieke organisatie testen en vinden er één of meerdere phishingmail tests plaats.

 

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Het ReCourse BMS bevat leerstof gebaseerd op de gouden regels van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de privacyrichtlijnen en integriteit (AP en AVG).
 • Het ReCourse BMS biedt uitgebreide rapportage mogelijkheden.
 • Alle extra gewenste ‘maatwerk’ rapportages zijn inclusief.
 • De lesstof is per afdeling of zelfs per persoon toegespitst.
 • Eigen leerstof of leerstof van ‘derden’ kan worden toegevoegd met oefenvragen en toetsen. Waarvoor dan dezelfde uitgebreide rapportages gelden.
 • Inspiratiesessies voor alle medewerkers voor de intrinsieke motivatie.
 • Jaarlijks een Mystery guest visit.
 • Jaarlijks één of meerdere phishingmail tests met uitgebreide rapportage in het ReCourse management dashboard.
 • Aantoonbaar verbeteren kennis, houding en het gedrag van uw medewerkers met betrekking tot bewustwording op informatieveiligheid, privacy en intergriteit.
 • Automatisch het verplichte bewijs om de opzet, bestaan én werking van alle awarenessmaatregelen uit de BIG, ENSIA en de AVG aan te tonen
 • Eerste resultaten zichtbaar binnen enkele weken na de start
 • Hosting en ontwikkeling in Nederland.
 • Verwerkersovereenkomst.
 • Lage implementatiekosten en vaste jaarlijkse licentieprijs zonder verborgen kosten.

Wie gingen u voor.
Klanten van ReCourse voor BMS zijn o.a.: de gemeenten Arnhem, Achtkarspelen, Bergen, Castricum, Culemborg, Elburg, Geldermalsen, Heemskerk, Heiloo, Lopik, Nunspeet, Tiel, Tytsjerksteradiel, Uitgeest, Oldebroek, Oldenzaal, Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe, werkorganisatie 8KTD, Halte Werk, samenwerkingsorganisatie De Buch. Voor ReCourse ISMS: de gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo, Uitgeest, Oldebroek, Oss, werkorganisatie De Buch.

Bent u verantwoordelijk voor de informatieveiligheid en/of privacy van uw gemeente, aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Contactinformatie