Congres Informatieveiligheid in de overheid 11 mei 2017

Op 11 mei 2017 organiseerde CKC Seminars het congres Informatieveiligheid in de Overheid.

Recourse was founding partner van dit congres dat specifiek gericht is op de bewustwording, organisatorische en technische aspecten van informatieveiligheid. Er werden visies en ervaringen gedeeld, met als voornaamste doel aanknopingspunten
te bieden voor een succesvolle invoering van informatieveiligheid. Speciaal voor CIO’s, CISO’s, Functionarissen Gegevensbescherming en bestuurders afkomstig uit de overheid (Rijk, lagere overheden, politie, ZBO’s).

 

Informatieveiligheidindeoverheid.nl