Seminar: Kansen met AVG/GDPR

12 oktober 2017: dr. Gertjan van Heijst van onze partner VHIC spreekt over waardecreatie met de AVG/GDPR op een seminar van Scholten Awater.

GDPR staat voor General Data Protection Regulation, ook wel bekend als AVG in overheidsland. De GDPR is de opvolger van de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) uit 1995 en de wet meldplicht datalekken uit 2016. De GDPR geldt voor alle lidstaten van de EU. De GDPR schrijft organisaties voor op welke manier moet worden omgaan met gevoelige persoonlijke informatie, hoe deze beschermd moet worden en hoe waarde uit deze data gehaald mag worden.

Wat zijn de consequenties die de AVG kan hebben voor uw organisatie én hoe kunt u van de ‘nood een deugd’ maken?