Leer Management Systeem (LMS)

Recourse heeft een Leer Management Systeem (LMS) ontwikkeld dat een aantal unieke eigenschappen heeft. Met dit LMS heeft Recourse een belangrijk middel in handen om haar klanten op efficiente wijze te trainen, toetsen en daarover te rapporteren. Recourse stelt het LMS ook als white label oplossing ter beschikking aan derden, zoals trainingsbureaus.

Met het LMS van Recourse kunt u niet alleen zelf oefenstof, oefenvragen en toetsen maken. Uiteraard kunt u ook plaatjes en video’s toevoegen. U kunt de oefenstof zelf invoeren en wijzigen.

Door gebruik te maken van “tags” kunt u oefenstof en vragen en antwoorden “taggen” en op basis van deze tags heel snel een nieuwe module of toets maken. Zo kunt u bestaande leerstof en oefenvragen hergebruiken en snel nieuwe toetsen maken voor bijvoorbeeld specifieke afdelingen of doelgroepen. Ook kunt u door gebruik te maken van “kennis”, “houding” en “gedrag” vragen inzicht krijgen in de bereidheid van cursisten om kennis ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.

Toetsen worden automatisch gegenereerd uit de beschikbare vragen en tags. U bepaalt zelf uit hoeveel vragen een toets bestaat, wanneer iemand geslaagd is en of herkansen mogelijk is. Daarnaast kan ieder cursist uiteraard zien of hij geslaagd is en welke vragen hij goed of fout beantwoord heeft.

Maar het LMS biedt meer.  Zo kunt u ook uitgebreide live rapportages maken en managers inzicht geven in de resultaten van hun afdeling. Met name bij grote groepen en voor het draagvlak is dat van groot belang. Zo kunnen de managers snel zien wie de leerstof beheerst en daar waar nodig aanvullende aandacht geven. Ook kunt u de “gap” zien tussen “kennis” en “houding” en “gedrag”. Zeker als u gedragsverandering poogt te bereiken met uw training, is dit van essentieel belang.

Geeft u trainingen dan is dit de LMS oplossing voor u. Het Recourse LMS wordt geleverd als SAAS oplossing (in Nederland gehost). Met name voor trainingsbureau’s die voor de overheid werken is dat belangrijk. Zo weet u zeker waar en hoe uw gegevens bewaard worden en kunt u ook een verwerkersovereenkomst bieden als uw klant dat eist.

Meer weten over het gebruik van ons LMS. Neem dan contact met ons op. Het LMS is geschikt voor trainingsbureaus die zich richten op o.a. juridische zaken, sociale zaken, publiekszaken en personeelszaken en op doelgroepen buiten de overheid. Maar ook voor intern gebruik, bij grotere intstellingen die zelf cursusmateriaal hebben ontwikkeld, is ons LMS zeker een meerwaarde.

Lees waarom MVR & Partners kiest voor het Recourse LMS.