Over Ons

Even voorstellen:

ReCourse is een Nederlands bedrijf en richt zich op (overheids)organisaties die willen voldoen aan de Nederlandse- en Europese wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid, privacybescherming en integriteit.

Onze missie is dat wij organisaties en bedrijven helpen de informatieveiligheid aantoonbaar te verbeteren, zodat ze veilig en ongestoord kunnen werken en cyberincidenten worden voorkomen. 

De aandeelhouders van Recourse hebben een achtergrond in informatieveiligheid, platformontwikkeling en de uitgeverij wereld. Gedreven vanuit de gedachte dat informatieveiligheid belangrijk is, de tooling simpeler en beter kan en er behoefte is aan visie en support, is ReCourse in 2015 opgericht.

ReCourse levert pragmatische én innovatieve producten en diensten die samen met publieke dienstverlenende organisaties en hun toezichthouders vanuit een wetenschappelijke basis zijn ontwikkeld. Daarnaast implementeert ReCourse deze producten op effectieve en vernieuwende manieren met veel aandacht voor draagvlak, activering en het meekrijgen van mensen in verandering.

Het ReCourse platform draait geheel in de cloud en werkt met dezelfde no-sql technologie waarvan ook Google en Facebook gebruik maken. Inmiddels heeft ReCourse tientallen klanten met meer dan 10.000 gebruikers.

Jaarlijks doet ReCourse mee als partner aan de Nederlandse Alert Online campagne. Daarnaast is ReCourse partner van het expertisecentrum voor informatiebeveiliging en privacybescherming (CIP). Het CIP is opgericht door vier grote uitvoeringsorganisaties: Belastingdienst, DUO, SVB en UWV. Het CIP is een publiekprivate netwerkorganisatie, waarin (lokale)overheden en deskundige marktorganisaties als kennispartners deelnemen. Dit alles in het belang van de informatieveiligheid van de overheidsdienstverlening.

Wij adviseren CISO’s, directie en bestuur over te nemen maatregelen als het gaat om informatieveiligheid en werken samen met onze opdrachtgevers naar gedragsverandering en verbetering van de informatieveiligheid van hun organisatie.