Start met activering en commitment

Met het Recourse BMS brengen wij uw medewerkers van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Om uw medewerkers gecommitteerd te krijgen tot het opnemen van kennis en verandering van houding en gedrag, organiseren wij voor alle medewerkers activerings­bijeenkomsten. Na deze bijeenkomsten, waar ook een rol is weggelegd voor de verantwoordelijke bestuurder, secretaris of directeur, zijn de medewerkers intrinsiek gemotiveerd om aan de slag te gaan met het verbeteren van de informatieveiligheid, privacybescherming en integriteit.

0-meting informatieveiligheid, privacybescherming en/of integriteit op kennis, houding en gedrag

Aansluitend op de bijeenkomst wordt direct gestart met een eerste toets uit ons BMS. Het is onze ervaring dat binnen enkele weken het grootste deel van de organisatie ook de toets daadwerkelijk gemaakt heeft.

GAP analyse ten opzichte van de norm en wet- en regelgeving.

Op basis van de gemaakte individuele toetsen is er een doorklikbare rapportage waaruit de GAP per organisatieonderdeel, afdeling en/of medewerker op de normen en wet- en regelgeving uitgesplitst in Kennis, Houding en Gedrag inzichtelijk is. Deze resultaten zijn real-time te volgen.

Recourse BMS ondersteunt het management, de CISO en de FG over de te nemen stappen naar aanleiding van de GAP rapportage. Deze verbeterslag is bedoeld om er voor te zorgen dat houding en gedrag inzake informatieveiligheid, privacybescherming en integriteit in de praktijk ook echt verbeteren.

Een onderscheidende aanpak die werkt!

  • Wetenschappelijk onderbouwd
  • Phishingmail engine 
  • Toetsen op maat
  • Lage cognitieve belasting
  • Toegankelijk voor iedereen
  • Lage beheerlast
  • Uitstekende rapportages
  • Snel inzicht in GAP's per afdeling

Contact

We kijken ernaar uit ook uw organisatie van dienst te kunnen zijn met onze oplossingen.