Privacy & Informatie Veiligheid (PIV) Framework

Dr. Gertjan van Heijst van VHIC (de organisatie achter het model-DSP) heeft, op basis van de ervaringen en samenwerking met Ir. Carel Smit QA  (CISO), het Privacy en InformatieVeiligheid (PIV) Framework ontwikkeld.

In het PIV-Framework zijn de wettelijke en normatieve kaders waaraan u moet voldoen bijeengebracht en gebundeld tot een overzichtelijke set van SMART controls inclusief ‘best practices’, gekoppeld aan de procesbeschrijvingen en het bewijs. Het PIV Framework wordt door een gespecialiseerde redactie actueel gehouden. De kwaliteit van het Framework wordt gegarandeerd door de regiegroep waarin CISO’s en RE-auditors zitting hebben.

Turn-key solution

Recourse heeft het PIV Framework geïntegreerd in het Recourse ISMS hetgeen vanuit de cloud geleverd wordt. Het Recourse ISMS maakt daardoor gebruik van de daadwerkelijke processen en verwijst rechtstreeks naar de processtappen en bewijsdossiers zoals die in de reguliere bedrijfsvoeringsapplicaties worden vastgelegd.

Live dashboard

Recourse geeft de managers en medewerkers de tools in handen waardoor zij met een live dashboard stuur-, en verantwoordingsinformatie binnen handbereik hebben. Dit levert enerzijds een enorme tijdwinst op en anderzijds geen kopzorgen meer over bewijsvoerings- en verantwoordingsinformatie.

Geschikt voor samenwerkingsverbanden en ketensamenwerking

Door de opzet van het ISMS is het bij uitstek geschikt voor samenwerkingsverbanden en/of voor CISO’s die verantwoordelijk zijn voor meerdere organisaties en/of voor ketensamenwerking.

Contact

We kijken ernaar uit ook uw organisatie van dienst te kunnen zijn met onze oplossingen.