Verwerkingsregister AVG

Als u verhinderd was om op één van de onderstaande dagen een (gebruikers)bijeenkomst van Model-DSP (van onze partner VHIC) bij te wonen, waarin het verwerkingsregister werd gepresenteerd en de koppeling met het ReCourse ISMS de revue passeerde, kunt u zich aanmelden via het onderstaande formulier voor een sessie bij uw gemeente. Ook als u geen gebruiker bent van Model-DSP kunt u zich via het onderstaande formulier aanmelden.

 • Dinsdag 31 oktober – Gemeente Zwolle
 • Donderdag 2 november – Gemeente Zeist
 • Donderdag 9 november – Gemeente Súdwest-Fryslân
 • Donderdag 16 november – Gemeente Maastricht
 • Dinsdag 21 november – Servicecentrum Drechtsteden
 • Donderdag 23 november – Gemeente Zaandam
 • Dinsdag 28 november – Gemeente Eindhoven

De bijeenkomsten zijn gratis.

Het implementeren van de BIG, het invullen van de ENSIA verantwoording, het in kaart brengen van verwerkingen van persoonsgegevens voor de AVG. Uw organisatie is er waarschijnlijk druk mee bezig. Model DSP denkt met u mee door een aantal onderdelen toe te voegen die uw organisatie veel tijd, moeite en kosten kunnen besparen. Om u hierover bij te praten organiseert onze partner VHIC in de maanden oktober en november zeven gebruikersbijeenkomsten bij zeven verschillende gastgemeenten.
Alvast een tipje van de sluier: door de toevoeging van een aantal modelmatig gevulde velden wordt het model-DSP een kant- en klaar verwerkingsregister. Omdat dit verwerkingsregister de belangrijkste pilaar is voor de documentatieplicht onder de AVG scheelt u dit handenvol werk. Met betrekking tot de BIG (en de hiervan afgeleide ENSIA) worden de model-DSP’s uitgebreid met alle processen die deze normenkaders vooronderstellen en is en koppelvlak in voorbereiding met het ReCourse ISMS (Information Security Management System).

Vanwege de thema’s die zullen worden aangesneden zijn de gebruikersbijeenkomsten niet alleen relevant voor DSP/i-Navigator-beheerders maar zeker ook voor CISO’s en Functionarissen Gegevensbeheer. Deze zijn dan ook van harte welkom!

Het programma voor de bijeenkomsten ziet er als volgt uit

 • Model-DSP en AVG: het model-DSP als kant- en klaar verwerkingsregister
 • Model-DSP en BIG/ENSIA: bespreken van de processen die deze normenkaders vooronderstellen
 • Model-DSP en BIG/ENSIA. Integratie met het ReCourse ISMS
 • Model-DSP en selectielijst 2017: wat is er veranderd?
 • i-Navigator 3.2: welke nieuwe features zijn er?
 • Ontwikkelingen m.b.t. informatieveiligheid en de AVG